Terug naar overzicht

“Dat is nogal wat, een speciaalzaak in rouwbloemen”

Vaak reageren mensen in die trant op ons mooie bedrijf.

Eigenlijk is het ontstaan van Uitvaartbloemist Rotterdam gebaseerd op het feit dat veel mensen negatieve ervaringen hebben met geleverde rouwbloemen. Dit heeft dan vaak te maken met de levering of met het geleverde.

Ons specialisme maakt dat wij al onze kennis, kunde en energie in kunnen zetten voor dat ene ding. Er zijn geen stoorzenders of aandachttrekkers die ons afleiden van wat belangrijk is; schitterend bloemwerk en alle aandacht voor onze klanten!

Natuurlijk hebben we in de loop van ons bestaan ons concept uitgediept en ontwikkeld. Aan de ene kant had dit te maken met het creëren van randvoorwaarden om de kans op fouten zoveel mogelijk te verkleinen. Met andere woorden; het systeem van werken is steeds beter geworden.

Aan de andere kant hebben wij het gezocht in de meer zichtbare zaken. Ons rouwbloemenmagazine is een mix van inspiratie; nabestaanden worden verleid tot het kiezen van “anders”; als “anders” niet gewenst is vinden zij zeker ook het klassieke bloemwerk in ons magazine. Ook hebben wij een professionele fotostudio; hierin wordt ieder stuk gefotografeerd. De foto bieden wij de nabestaanden aan als aandenken.

Wij hebben ons altijd gericht op de ‘achterafbevestiging’; de klant moet achteraf een enorm goed gevoel hebben over onze prestatie. In die zin kozen wij voor de inhoud; veel en dure marketingfratsen waren aan ons niet besteed.

Nu is de wereld natuurlijk wel veranderd en ook wij zullen ons hier niet aan onttrekken. Dus wat doe je dan? Nou, dan open je ook een facebook pagina.

Winterwereld

De winter heeft bij Uitvaartbloemist Rotterdam in de etalage zijn intrede gedaan. Wederom is deze van de hand van

Seisoens overgang

  Seizoens overgang. Langzaam laten we de zomerbloemen achter ons en gaan we van de frisse kleuren naar mooie warme tinten. Bessen,